TOHUM YETİŞTİRİCİLERİ ALT BİRLİĞİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

TOHUM YETİŞTİRİCİLERİ ALT BİRLİĞİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

14.07.2023

TOHUM YETİŞTİRİCİLERİ ALT BİRLİĞİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Alt Birliğimizin 16. Olağan Genel Kurulu 29-30 Temmuz 2023 (Cumartesi-Pazar) günleri, saat 09.00′ da ekte belirtilen gündem gereğince, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No:161, 06800 ÇANKAYA/ANKARA adresinde (Cumartesi günü gündem görüşmeleri, Pazar günü ise organ seçimleri şeklinde) yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 12-13 Ağustos 2023 Cumartesi-Pazar günlerinde, çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte, aynı gündem üzerinden yapılacaktır.

        GÜNDEM

I. GÜN: 29.07.2023 Cumartesi       

     09:00 – 10:00 KAYIT

     10:00 –  17:00

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. Başkanlık Divanının Oluşturulması ve Divan’a Genel Kurul tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi,
 3. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı,
 4. Açılış konuşmaları,                            
 5. Gündemin Görüşülmesi ve Onaylanması
 6. 2022 Faaliyet Yılı Raporunun Okunması,
 7. 2022 Faaliyet Yılı Mali Raporunun Okunması,
 8. 2022 Faaliyet Yılı Denetim Raporunun Okunması,
 9. Okunan raporların görüşülerek, her birinin ayrı ayrı ibrası,
 10. 2023 Faaliyet yılına ait İş Programı, Bütçe dip notları ve 2023 yılı Tahmini Bütçesinin okunması, tartışılması, onaylanması ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11. Alt Birliğimiz Tüzüğünde Yapılacak Değişikliklerin Görüşülerek Karara Bağlanması
 12. 2022 yılında Çeşitli sebeplerle istifa eden üyelerin durumlarının görüşülerek, karara bağlanması,
 13. 2022 yılında vefat eden üyelerin üyeliklerinin ve borçlarının görüşülerek karara bağlanması,
 14. Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim, Denetim, Disiplin, Hakem Kurulları Üye Adayları ve Birlik Temsilcisi adaylarının belirlenmesi
 15. Dilek ve temenniler
 16. Kapanış

II. GÜN: 30.07.2023 Pazar;

     09:00 – 17:00 s

     1. Alt Birlik Kurullarının seçilmesi;

             a. Yönetim Kurulunun seçimi – 7 asil, 7 yedek

             b. Denetim Kurulunun seçimi – 3 asil, 3 yedek

             c. Disiplin Kurulunun seçimi – 3 asil, 3 yedek

     2. Türkiye Tohumcular Birliği genel kurulu için Alt Birlik temsilcilerinin seçimi; 10 asil, 10 yedek üye,

     3- Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kuruluna temsilci seçimi; 2 asil, 2 yedek üye,

      Not: İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 12-13 Ağustos 2023 tarihlerinde, aynı yer ve saatte yapılacaktır.