VIII. Uluslararası Tohumculuk Kongresi

VIII. Uluslararası Tohumculuk Kongresi

https://tohumkongresi2024.com/

Tohumculuk sektörü 50 milyar dolar ticaret hacmi ile tarımda hızla değer artıran bir sektördür. Tohumculuk sektöründe faaliyet gösterenler son yıllarda kaliteli üretim, yeni çeşit ıslahı ve dünyadaki farklı coğrafyalarda üretim yapabilen teknik ve ticari donanıma sahip olmaya çalışmaktadır.

Türkiye’de 2002 yılında başlayıp 7 kez ulusal olarak düzenlenen “Tohumculuk Kongreleri” 2024 yılından itibaren uluslararası olarak yapılacaktır.

Günümüzde tohumluk, sadece tarımsal bir girdi değil aynı zamanda teknoloji kullanılarak elde edilen, yüksek ekonomik değerde, sürdürülebilir gıda üretimi için stratejik öneme sahip bir ürün haline gelmiştir. Bu nedenle sektör paydaşlarının katkılarıyla üretim teknolojileri ve yöntemlerinin yanı sıra pazarlama, satış, markalaşma ile dış ticaret konularının da kongremizde ele alınması hedeflenmiştir.

Sadece akademik çalışmaların sunumunun eksik kalacağı gerçeğinden hareketle sektörün geleceğinin de tartışıldığı bir zemin yaratmak ve tüm paydaşlar arasında iş birliklerinin kurulması için fırsatlar sunacak bir platform oluşturmak hedefi kongremiz için uygun görülmüştür. Bu düşünceyle kongremizde konularında uzman davetli konuşmacılar, ticaret masaları, stant imkanları, firma ve birlik tanıtımları ile güncel konularda panel ve konferanslar yer alacaktır.

Hedeflenen bu ortak paydanın gerçekleşmesinde katılımınız değer taşımaktadır. Tohumluk sektörünün bir paydaşı olarak sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla.

Konular:
Kongremiz, tarla bitkileri, bahçe bitkileri ve süs bitkileri alanında tohumluk tanımı kapsamına giren tohum, fidan, fide, yumru, soğan gibi tüm bitki çoğaltım materyalleri, üretim ve depolama teknolojileri vb. konusunda yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Belirtilen alanlarda aşağıda sıralanan ana konu başlıklarında sözlü ve poster bildiriler kabul edilecektir.

Tohumluk Üretim ve Teknolojileri
Tohumculukta Biyoteknoloji
Bitki Islahı
Tohumluk Hastalık ve Zararlıları
Tohumluk Ticareti

Tarih:
9-12 Aralık 2024

Yer:
Granda Luxury Belek Antalya / Türkiye

Kongre Dili:
İngilizce

Web sayfası:
Kongre ile ilgili tüm bilgiler güncel olarak tohumkongresi2024.com sayfasından takip edilebilir.

Hacı Ömer GÜLER
Türkiye Tohumcular Birliği

Prof. Dr. Hayrettin KENDİR
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi