15. Olağan Genel Kurul (Mali Genel Kurul) Toplantısı İlanı

15. Olağan Genel Kurul (Mali Genel Kurul) Toplantısı İlanı

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği 15 inci Olağan Genel Kurul (Mali Genel Kurul) Toplantısı İlanı

             Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği 15. Olağan Genel Kurul (Mali Genel Kurul) toplantısı 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 10:00’ da Kavaklıdere Mahallesi, Büklüm Sk No:1, 06660 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Latanya Ankara Otel’de ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

TOHUM YETİŞTİRİCİLERİ ALT BİRLİĞİ

15 inci OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI

23 TEMMUZ 2022

15 inci Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

09.30 – 10.00 KAYIT

Toplantı Saati: 10:00 – 17:00

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Başkanlık Divanının oluşturulması ve Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi
 3. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
 4. Açılış Konuşmaları
 5. Gündemin görüşülmesi ve onaylanması
 6. 2021 Yılı Dönem Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
 7. 2021 Yılı Dönem Mali Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
 8. 2021 Yılı Dönem Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
 9. 2022 Faaliyet Yılına Ait İş Programı ve 2022 Yılı Tahmini Bütçesinin okunması, tartışılması, onaylanması ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi
 10. Alt Birliğimiz Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülerek Karara bağlanması
 11. Çeşitli sebeplerle üyelikten ayrılan üyelerin durumlarının görüşülerek Karara bağlanması
 12. Vefat Eden Üyelerin üyeliklerinin ve borçlarının görüşülerek Karara bağlanması
 13. Dilek, Temenniler ve Kapanış   

Adres: Latanya Ankara Otel Kavaklıdere Mahallesi, Büklüm Sok No:1, 06660 Çankaya /Ankara Tel. : 0312 416 8800

Not: İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 30.07.2022 Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.