Tohum Yetiştiricisi Prim ile Desteklenmezse Sertifikalı Tohum Üretimi Azalır

Tohum Yetiştiricisi Prim ile Desteklenmezse Sertifikalı Tohum Üretimi Azalır

?Tohum Yetiştiricisi Prim ile Desteklenmezse Sertifikalı Tohum Üretimi Azalır
?Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 4 kat artmalı

5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile kurulmuş olan birliğimiz 68 ilde 57.000 üyesi ile ülkemizin tohum ihtiyacını karşılamakla beraber 93 ülkeye ihracatına da katkı sağlamaktadır. Birliğimiz kuruluş amaçlarından önde geleni; sektörde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler arasında mesleki dayanışma sağlayarak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, tohumculuk faaliyetinde bulunanların ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamaktır.

Geçtiğimiz günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 2022 yılı hububat alım fiyatları açıklanmış, ürününü TMO’ya satan çiftçilerin ÇKS’ de kayıtlı alanın ortalama verimi üzerinden hesaplanan üretim miktarının 2 katına kadar ürün alımı yapılacağı ve ton başına buğdayda 1000 TL, Arpada 500 TL ilave prim desteğinden yararlandırılacağı belirtilmiştir. Son dönemde buğday piyasasının yüksek seyretmesi ve buna karşın Toprak Mahsulleri Ofisinin uyguladığı prim sistemi ve bu sistem karşısında sözleşmeli tohum üreten tohum yetiştiricilerine bu primin verilmemesi ve bir açıklama yapılmaması sektörde büyük bir kaygı uyandırmaktadır. Bu durumun devam etmesi halinde; mevcut piyasa koşulları ve tarımsal girdi fiyatları karşısında sertifikalı tohum kullanımın ve üretiminin daha da azalacağı ve bu azalışın ülke gıda güvenilirliğini gelecek yıllarda tehlikeye atacağı ön görülmektedir.
Sertifikalı tohum kullanımı birim alandan alınan ürün miktarını doğrudan etkilediğinden dolayı bu durumun ivedilikle ülke ve yetiştirici menfaati ön planda tutulmak suretiyle; Toprak Mahsulleri Ofisinin bu yıl uyguladığı prim sisteminin bir benzerinin sözleşmeli tohum üreten tohum yetiştiricileri içinde geçerli olması sağlanmalıdır. Aynı zamanda Dekar başına verilen 24 TL’lik sertifikalı tohum desteğinin artan maliyetler karşısında çok düşük kalması ve miktarın en az maliyet artışı kadar yükseltilmesi büyük önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.