KIRSAL KALKINMA EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

KIRSAL KALKINMA EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” ve “Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırımlarının Desteklenmesi” tebliğleri resmî gazetede yayınlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201121-4.htm?fbclid=IwAR3F2-k2ZaaKFVXRgzyzmLc1nQIZZBUpsVH8CP0ETwYRXeyBcf-lqmrGdUY

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201121-5.htm?fbclid=IwAR2hXypMhxKl56tl3xoNNueNCCwvhEyCmFWbB2SVBf2zTrRAylxYmlyBQ9s