6.Bitki Islahı Proje Pazarı (BIPP)

6.Bitki Islahı Proje Pazarı (BIPP)

Değerli Araştırmacılar,

Antalya Teknokent, ATSO ve TÜRKTOB işbirliği ile Antalya’da 6. Bitki Islahı Proje Pazarı(BIPP) 24 Kasım 2022’de, Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nda düzenlenecektir.
Proje pazarı ile ıslah faaliyetlerinin geliştirilmesi, ıslah ve proje temelli uzun vadeli iş birliklerin temelinin atılması, tarım sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi amaçlanmıştır.

Bitki ıslahı alanında tek proje pazarı özelliği taşıyan organizasyonda bu yıl, fuara katılım gösteren firmalara, ıslah alanındaki Ar-GE çalışmaları tanıtılacaktır.

Etkinlik kapsamında araştırma enstitüleri, üniversiteler, özel araştırma kuruluşlarından gelen ıslah projeleri kabul edilecektir. Proje pazarına katılan projeler, hakem kurulu tarafından değerlendirmeye alınacaktır, değerlendirmeden başarı ile geçen başvurular, fuarın 2. günü olan 24.11.2022 tarihinde ANFAŞ Fuar alanında projelerini sergileme imkânı bulacaktır. Sergilenen projeler değerlendirilecek ve yarışmayı kazanan ilk üç proje belirlenecektir.

Bitki Islahı Proje Pazarı ödül töreni, aynı gün fuar alanında yapılacaktır. Bitki Islahı Proje Pazarı ödül kategorisinde, birinciye 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL ve üçüncüye 8.000 TL para ödülü verilecektir. Aynı zamanda 1 projeye 3.000 TL mansiyon ödülü takdim edilecektir.

Etkinlik kapsamında firmalar veya diğer araştırmacılar ile ortak proje kurgulama, iş birlikleri geliştirme ve ülkemizde bitki ıslahı sektörünün gelişimi için önem taşıyan bu etkinliğe 28 Ekim 2022 gününe kadar projelerinizle katılabilirsiniz.

Başvuru detayları için https://bipp.akdeniz.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla.

14.10.2022