24 – 27 Aralık 2019 TYAB Antalya Çalıştayı

24 – 27 Aralık 2019 TYAB Antalya Çalıştayı

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) tarafından 24-27 Aralık 2019 tarihinde Antalya Belek Maritim Pine Beach Resort Hotel’de Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu ve TÜRKTOB delegeleri başta olmak üzere; Bakanlığımızın ilgili kurum temsilcileri, tohum yetiştiricisi üyelerimiz, 42 İl Müdürlüğünden Kontrolörler ve tohumculuk firmaları temsilcilerinin de katılımlarıyla güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, “Tarımsal Üretimin ve Tohumculuğun” önemine yönelik stratejiler oluşturmaya yardımcı olacak kararların alınmasına katkı vermek amacıyla yaklaşık 1600 kişilik bir organizasyon gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya; Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi TUNÇ, Konya Milletvekili Sayın Orhan Erdem, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Aydın Milletvekili Sayın Rıza POSACI, Yargıtay 19. Daire Başkanı Sayın Ramazan ÖZKEPİR, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Hikmet ONAT, Yargıtay 19. Daire Üyesi Sayın Erdoğan İSHAKOĞLU, Yargıtay Emekli Cumhuriyet Savcısı Sayın Nadi TÜRKASLAN, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Sayın Fuat Fikret AKTAŞ, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Sayın Suat Yılmaz, Tarı Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Metin TÜRKER, TAGEM Genel Müdürü Sayın Özkan KAYACAN, TAGEM Tohumculuk Daire Başkanı Sayın Ayfer ŞAHİN, BÜGEM Tohumculuk Daire Başkanı Sayın Sezgin KARADENİZ, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürü Sayın Ali ERDEN, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sayın Şükrü KANBER, TİGEM Bitki Üretim Daire Başkanı Sayın Bayram MAVİŞ, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Savaş AKCAN, BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Vehbi ESER, FÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hurşit NALLI, TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ahmet YILMAZ, S.Ü. Ziraat Fakültesinden Sayın Prof. Dr. Sait GEZGİN, Sayın Prof. Dr. Süleyman SOYLU, RTE Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi dekanı Sayın Prof. Dr. Fatih SEYİS, Konya Önder Çiftçi Derneği Başkanı Sayın Mehmet EROL SÖZEN, Tekirdağ Önder Çiftçi Derneği Başkanı Sayın Mehmet AYKUT, TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şenol ÖNAL, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali ERGİN, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdür Dr. Murat ÇAKMAKLI, 42 ilden teknik elemanlar, 4 ilin Ziraat Odası Başkanları, 16 kişilik Basın mensubu ve Firma temsilcileri katılım sağlamışlardır.

1.Gün;Açılış konuşmalarından sonra Uygulamalı Çiftçi Eğitim Projesinin uygulamaya konulması için üç ilde canlı yayın bağlantısı yapıldı. Hazırlanmış olan  İşbirliği Protokolü TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hacı Ömer GÜLER, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Sayın Fuat Fikret AKTAŞ. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sayın Şükrü KANBER ve TAGEM Genel Müdürü Sayın Özkan KAYACAN tarafından imzalandı. Öğleden sonraki oturuma Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi TUNÇ katılım sağlayarak konuşmalarını yaptılar. Ardından Toprak, Tohum ve Su Stratejileri konusunda sunumlar yapıldı.

2. Gün: Yargıtay 19. Daire Başkanı Sayın Ramazan ÖZKEPİR, Yargıtay 19. Daire Üyesi Sayın Erdoğan İSHAKOĞLU, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Hikmet ONAT ve Yargıtay Emekli Cumhuriyet Savcısı Sayın Nadi TÜRKASLAN katılımıyla açık oturum düzenlendi.  Biyogüvenlik suçları, tohumculuk ve tarım ile ilgili suç, ceza ve kabahatler ile ihtilaflı tarım arazileri konusunda sunumlar yapıldı.
TYAB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M. Nihat DOLAŞ 2018-2019 faaliyetlerini, TYAB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuri TAŞKIRANOĞULLARI ise Tohumculukta karşılaşılan sorunlar ve beklentiler konusunda sunum yaptılar.
BÜGEM Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Suat YILMAZ, TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hacı Ömer GÜLER, Denetim Kurulu Başkanı Sayın Osman YILDIZ, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sayın Miktat OLGUN ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuri TAŞKIRANOĞULLARI’ nın yer aldığı  panelde; 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde yapılan çalışmalar, tohumculuk sektörünü, dolayısıyla alt birliğimizi çok yakından ilgilendiren ve üyelerimiz tarafından gündeme getirilen konular tartışılmıştır. Panelin moderatörlüğünü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hacı Ömer GÜLER yapılmıştır.