İstişare Toplantımız Hakkında

İstişare Toplantımız Hakkında

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulunun 17 Ekim 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında tüm organ temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır.

18 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da Yönetim, Denetim, Disiplin ve Hakem Kurulları ile TÜRKTOB temsilcileri ve Alt Birlik personellerimizin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız sunum yapmış, Alt Birliğimizin icraatlarını ve projelerini anlatmış, katılımcıların görüşlerini ve önerilerini almıştır. Özellikle “ Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi Projesi”  konusunda ayrıntılı bilgi vermiş ve önemini vurgulamıştır. Çiftçilerin daha bilinçli üretici olmalarına katkı sağlamak, tarımsal üretimden ve pazarlamaya kadar yapılan tüm faaliyetleri kapsayan bir eğitimin eksikliğini ifade etmiştir.

Bu proje ile; tarımsal işletme mantığıyla faaliyet gösteren, yenilikçi, çiftçi yerine üretici olma bilinciyle profesyonel üreticiliğe geçebilen ve meslek örgütlerinin katkılarıyla üretim planlaması yapabilen üreticilerin yetiştirilmesi sağlanacaktır. Bu projeni gerçekleştirilmesi için “ Bakanlığımız, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversiteler ” ile yapılan görüşmeleri anlatmış ve olumlu tepkiler alındığını ifade etmiştir. Toplantımız iyi dilek ve temennilerle son bulmuştur.