13. ve 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı

13. ve 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulumuz 22/06/2021 tarih ve 2021/06 sayılı toplantısında, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği 2019 ve 2020 faaliyet yıllarına ait 13. ve 14. Olağan Genel Kurul toplantısının 10-11 Temmuz 2021 (Cumartesi-Pazar) günleri, saat 09.00′ da ekte belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No:161, 06800 ÇANKAYA/ANKARA adresinde (Cumartesi günü gündem görüşmeleri, Pazar günü ise organ seçimleri şeklinde) yapılması, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 31Temmuz-01Ağustos 2021 Cumartesi-Pazar günlerinde, çoğunluk aranmaksızın aynı gündem maddelerini görüşmek üzere aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırmıştır.