Üyelik Başvurusu

Üyelik Başvurusu

2023 Yılı Üyelik Aidatı                                                                                      

5553 Tohumculuk Kanununa göre hazırlanan Alt Birliğimiz Tüzüğünün

İkinci Bölüm 11. Maddesi uyarınca “Yıllık aidat, 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık Asgari Ücretin Brüt tutarının %10 undan az 4 katından fazla olamaz” denilmektedir. 1 Temmuz 2023 yılında 16 yaşından büyükler için aylık asgari ücret brüt 13 bin 414,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 2023 yılı giriş ve yıllık aidatların 1.345,00- TL olmasına karar verilmiştir.

Üyelik Başvurusu İçin;

Tohum Yetiştirici Belgesi (Fotokopisi)
Alt Birlik giriş aidatını peşin ödemek, 1.345,00- TL
Tüzel kişiliklerin en yetkili organlarından almış oldukları karar ve karara ilişkin yetki belgesini ibraz etmek, (Şirket Üyeliği Söz Konusu İse)
Ticari, zirai ve sınai kazanç dolayısı ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak, (Şirket Üyeliği Söz Konusu İse)
TC vatandaşı olmak,
Dilekçe, Başvuru formu ve KVKK Açık Rıza Metnini doldurup imzalamak.
ÇKS belgesi veya İkametgah ilmühaberi.

ÜYELİK AİDATININ YATIRILACAĞI HESAP NUMARALARI

POSTA ÇEKİ HESABI

HESAP ADI : TOHUM YETİŞTİRİCİLERİ ALT BİRLİĞİ
POSTA ÇEKİ HESAP NO : 10454322

BANKA : Ziraat Bankası
ŞUBE : Yıldızevler (919)
HESAP ADI: Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği
HESAP NO : 64060665-5001
IBAN NO : TR35 0001 0009 1964 0606 6550 01

UYARI: Dekont açıklama bölümüne üye olacak kişinin Adı, Soyadı ve kimlik numarasının yazılması önem arz etmektedir.