Tohum Üreticisi Firmalar ile Ortak Akıl Toplantısı Düzenlenmiştir

Tohum Üreticisi Firmalar ile Ortak Akıl Toplantısı Düzenlenmiştir

18.02.2022 tarihinde TYAB ev sahipliğinde TSÜAB Yönetim Kurulu Başkan ve sekretaryası ile TSÜAB’ a kayıtlı 10 farklı tohum üreticisi firmalar ile ortak akıl toplantısı düzenlenmiştir.
Toplantıda; sözleşmelerden doğan sorunlar, yetiştiricilerin firmalardan beklentileri ve 2022 yılı üretim sezonunun da yetiştiricilerin daha iyi bir sözleşme ile üretim yapabilmeleri ve üretimin devamlılığını sağlayabilmeleri için atılacak adımlar görüşüldü.
TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hacı Ömer GÜLER, hazirunu selamlayıp toplantının ülkemiz tohumculuğu için büyük önem arz ettiğini belirterek, “artan sorunların kemikleşmeden gerek iklimsel gerek yetiştiriciden kaynaklı ve gerekse üretici firmalardan kaynaklı bu sorunlara kısa vadede çözüm bulmak ve ortak akıl oluşturmak için bir aradayız.
Özellikle TSÜAB Başkanıma da böyle bir toplantıda bizlere eşlik ettiği için teşekkür ediyorum.” diye belirtti.
TÜRKTOB Hakem Heyeti Başkanı Sayın Serdar MART’ ta toplantıya Zoom üzerinden katılıp; TÜRKTOB Hakem Heyetinin sözleşmelerde daha aktif rol oynaması ve sektör içerisinde etkinliğinin arttırılması adına katılımcılara bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonuç raporu – https://www.tohum.org.tr/wp-content/uploads/Ortak-Akil-Toplantisi-Degerlendirme-Raporu.pdf