Özel üretim alanlarının belirlenmesinde İl Komisyonlarında Alt Birliğimizce belirlenen üyemiz ile temsil edilmeye başlanmıştır

Özel üretim alanlarının belirlenmesinde İl Komisyonlarında Alt Birliğimizce belirlenen üyemiz ile temsil edilmeye başlanmıştır

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde illere gönderilen talimat doğrultusunda;

Tohumluk özel üretim alanlarının belirlenmesi için oluşturulan İl Komisyonlarında Alt Birliğimizin belirleyeceği bir temsilcinin bulundurulması sağlanmıştır.