MİLLÎ TOHUM İÇİN ORTAK EĞİTİM, AR-GE VE TANITIM ATAĞI

MİLLÎ TOHUM İÇİN ORTAK EĞİTİM, AR-GE VE TANITIM ATAĞI

04.01.2023

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) yöneticileri ile geniş katılımlı bir toplantı yaptı.

Toplantıya TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin Türker, Genel Müdür Yardımcıları Dr. Şerafettin Çakal ve Dr. Bülent Sönmez, Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Doç. Dr. Davut Keleş, Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Suat Yılmaz, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Suat Kaymak katıldı.

TÜRKTOB Heyeti’nde ise Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Selami Yazar, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler ile TÜRKTOB ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Yılmaz yer aldı.

Toplantıda ilk olarak TAGEM ile TÜRKTOB ve tohumculuk sektörü arasındaki iş birliği konusu; insan kaynaklarından, alt yapı geliştirmeye, laboratuvar ve arazi başta olmak üzere TAGEM imkânlarının ortak kullanımından araştırma konuları bazında eş güdüm sağlanmasına kadar detaylı olarak ele alındı.

BİSAB ve TAGEM tarafından ayrı ayrı düzenlenen bitki ıslahı kurslarının gerekli yasal çalışmalar yapıldıktan sonra birleştirilmesi konusunda görüş birliğine varılan toplantıda araştırma ve geliştirme (AR-GE) mevzuatı da görüşüldü.

Türk ıslahçıları tarafından yerel kaynaklardan geliştirilen millî tohum çeşitlerinin çiftçiler tarafından daha çok kullanılması için tanıtım ve eğitim seferberliğinin başlatılmasının önemi vurgulandı ve bu konuda harekete geçme kararı alındı.

TAGEM ve TÜRKTOB Heyetleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) destekleme programlarının sektörün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemesi için TÜBİTAK ile görüşmeler yapılması konusunda da uzlaştı.

Tohumculuk sektöründe AR-GE ve eğitim çalışmalarına verilen desteklerin artırılması ise toplantının ayrı bir gündem maddesi oldu.