Milli Tarımda Profesyonel Ellerin Yeri ve Önemi Çalıştayı

Milli Tarımda Profesyonel Ellerin Yeri ve Önemi Çalıştayı

Alt birliğimizin 25-28 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmiş olduğu “Milli Tarımda Profesyonel Ellerin Yeri ve Önemi” konulu çalıştayımız yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirilmiştir. Çalıştayımıza Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün Yöneticileri, Yargıtay Üyeleri, Yargıtay Savcısı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdür Yardımcılarımız, Kontrolörler, TAGEM Araştırma Enstitülerimizin Yöneticileri ve Çalışanları, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Alt Birliklerimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ziraat Odaları Başkanlarımız, Üniversitelerimizin Akademisyenleri, Konya Önder Çiftçi Derneği Başkanı olmak üzere yaklaşık 800 kişilik katılım olmuştur.