KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

2020-2021 BAŞVURU DÖNEMİ

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/UYGULAMA%20ESASLARI%20EKONOM%C4%B0K%20YATIRIMLAR/I.+UYGULAMA+ESASLARI+ALTYAPI.pdf

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı (KKYDP)

14. Etap Tebliği ile Başvuru süreci başlamıştır.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/24)

RG Tarihi: 21.10.2020

Başvuru İlleri: 81 İl Genelinde;

Hibe tutarı: % 50 hibe desteği verilmektedir.

Başvuru süresi :Başvurular Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde yapılır.

1. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesin de;

 • Yeni yatırım tesisi projeleri 3.000.000 TL
 • Tamamlama projelerinde 2.000.0000 TL
 • Teknoloji yenileme ve modernizasyon 1.500.000 TL üst limit ile

%50 hibe desteğinden yararlanabilirsiniz.

2. Kırsal Ekonomik Alt Yapı Desteklemesin de;

Üst limit 500.000 TL ile %50 hibe desteğinden yararlanabilirsiniz.

Genel Yatırım Konu Başlıkları :

 • Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği,
 • Tarımsal Depolar,
 • Büyükbaş Hayvancılık Yeni Yatırımlarına,
 • Küçükbaş Hayvancılık Yeni Yatırımlarına,
 • Çelik Silo Yatırımlarına,
 • Soğukhava Deposu Yatırımlarına,
 • Sera Projesi,
 • Et ve Süt Ürünleri İşlenmesi Tesisi,
 • Gübre İşleme Tesisi,
 • Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına,
 • Mantar Üretim Tesisi,
 • Makine Ekipman Parkuru,
 • Kanatlı Kümes Yapımı,
 • Kesimhane Projeleri,

3. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

a. Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seralar:

· İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile mevcut seralar için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında; iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir.

· Yeni seralar en az üç dekar olarak projelendirilmelidir.

· Yeni sera projeleri başvurularında, yenilenebilir enerji kaynağı da (jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr) uygun harcama kapsamında değerlendirilir.