GENÇLİK VE KIRSAL KALKINMA MODELİ PROJESİ

GENÇLİK VE KIRSAL KALKINMA MODELİ PROJESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP)Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, KOP Gençlik Derneği, Erasmus + ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) ‘nin ortaklığıyla düzenlenen Gençlik ve Kırsal Kalkınma Modeli Eğitim programı Konya’da düzenlenmiştir.

Konya’da 7-13 Mart 2021 tarihlerinde bir otelde, pandemi koşullarına uygun gerçekleştirilen eğitime İtalya’dan ve ülkemizin dört bir yanından yaklaşık 60 genç katılmıştır.

Düzenlenen eğitim programının açılış törenine; Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sayın Mahmut Sami ŞAHİN, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Halil İbrahim TONGUR, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hacı Ömer GÜLER, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Üyeleri ile KOP İdaresi personelleri katılım sağlamıştır.

Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programından (UNDP) den gelen konu uzmanları tarafından sunumlar yapılmış, interaktif eğitimler verilmiştir.

Açılış konuşmasında Yönetim Kurulu başkanımız özetle şu sözlere değinmiştir.

“Değerli Katılımcılar, Sevgili Gençler

Günümüz dünyasında çeşitli savaşlarla ve salgınlarla mücadele ederken artık sürdürülebilir üretimin, güvenli gıdaya erişmenin önemini çok daha iyi anlamış durumdayız. Hızlı nüfus artışı ve şehirleşme; doğal çevre ile tarımsal ürünlerdeki risklerin artmasına neden olmuş, gıda güvenliği, gıda güvencesi, sürdürülebilir çevre, sağlıklı yaşam ve bilinçli bir nesil gibi kavramları ön plana çıkarmıştır.

Milli mirasımızı gelecek nesillere taşıma vizyonu ile, sürdürülebilirliği ilke edinerek gençlerimizin ve gelecek nesillerimizin tarıma olan ilgisini arttırmalı aynı zamanda üretime de kazandırmalıyız. Bu ve bunun gibi projelerimiz ile gelecek kuşaklarımızın tarımdan kopmadan bir bütüncül içerisinde yaşamasına fırsat vermeli elimizden geldiği kadar onları tarım politikalarında özendirmeliyiz. Yıllar boyunca “Gelecekteki riskler” diye kurulan cümlelerin artık sonuna gelmeliyiz. Çünkü o “gelecek” çoktan geldi ve geçiyor bile…

Torunlarımızdan emanet aldığımız bu dünyayı, sorumluluk bilincini hiç kaybetmeden taşıyacak olan siz değerli vizyon sahibi gençlere olan güvencim tamdır. Vizyon sahibi gençlerimiz ile daha sık bir araya gelip ülkemiz sorunlarına çözüm aramalı, aynı zamanda yaşamsal motivasyonlarını da arttırmalıyız.

Bu eğitim programına Yurtdışından ve Ülkemizin çeşitli illerinden katılan siz değerli genç arkadaşlarıma ayrıca teşekkür eder, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.”

Tarımla iştigal edenlerin yaş ortalamasının 55-60 ları bulduğu günümüzde; gençlerimize tarımı, üretim kültürünü aşılayarak, modern üretim teknikleri ile sürdürülebilir üretim modellerini hayata geçirmeliyiz. Daha adil bir çevre için toplumsal refah düzeyini arttırmaya yönelik adımlar atmalıyız.

Proje ile gençliğin kırsaldaki üretim bir parçası olarak rol alması ve kırsaldaki yaşam standartlarının iyileştirilerek köyden kente göçün tam tersine ivme almasını sağlamak; Kendi kendine yetebilen üreten, geliştiren aynı zamanda sosyal yaşamından ödün vermeyen doğal ve akıllı yaşam kültürü oluşturulması yönünde görüş alışverişi yapılmıştır.

Aynı zamanda bu proje kapsamında KOP Bölgesi illerinde bulunan tüm okul öncesi sınıfları ve anaokullarına; çocuklarımıza doğayı tanıtıp sevdirecek, doğayla bir bütüncül halinde yaşamayı öğretecek eğitici oyuncaklar da dağıtılmıştır.

Program sonunda katılımcılara KA205 programı kapsamında Uluslararası geçerliliği olan YOUTHPASS belgeleri ve eğitici model verilmiştir.