AFET BÖLGELERİNDE SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEKLERİ %100 ARTIRILDI

AFET BÖLGELERİNDE SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEKLERİ %100 ARTIRILDI

05.04.2023

05.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlan 7029 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak 2023 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerinde ekim/dikim (2022 yılı güzlük ekim/dikim ile 2023 yılı ilkbahar/yazlık ekim/dikim) yapan çiftçilere (b) bendinde yer alan tabloda belirtilen birim destekleme miktarları %100 oranında artırılarak ödenecektir.

Ayrıca yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2023 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan yağlık ayçiçeği tohumunu kullanarak ekim yapan çiftçilere dekara 135 TL sertifikalı tohum kullanım desteği ödemesi yapılacaktır.