Ziraat Fakültelerinde Lisans düzeyinde eğitim gören 50 öğrencimize burs desteği verilecektir

Ziraat Fakültelerinde Lisans düzeyinde eğitim gören 50 öğrencimize burs desteği verilecektir

Tarımın Geleceğine Destek

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği tarafından tarım sektöründe nitelikli insan gücünü artırmak amacıyla ziraat fakültelerinde lisans düzeyinde eğitim görüp ekonomik
desteğe ihtiyacı olan belli sayıda çiftçi çocuğuna ilk sınıftan başlayarak lisans eğitimi boyunca burs desteği vermektedir.
2019-2020 döneminden bu yana ziraat fakültelerinde Lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilere burs desteği veriyoruz.

BAŞVURU DİLEKÇESİ —–

Lisans öğrencilerinin başvurularında aranan temel şartlar şunlardır:
1. Başvuru dilekçesi (imzalı)
2. Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi
3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Kardeş bilgileri dahil) / Şehit veya Gazi Belgesi
4. Adli sicil kaydı
5. Öğrenci Belgesi ve bir önceki yıla ait Transkript (Başarı Belgesi ve Not
Ortalaması)
6. Ösym Sonuç Belgesi (Üniversiteye bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler için)
7. Ailesinin çiftçi olduğunu gösterir ziraat odasından alınacak ‘Çiftçi Belgesi
veya güncel ÇKS’
8. Banka hesap cüzdanı fotokopisi (Banka/Şube adı, Iban Hesap Numarası)
9. Aile gelir durumunu gösteren beyanname
10.Burs hakkı kazanması (isminin kazananlar listesinde açıklanması)
halinde, istenen evrakları beyanına uygun şekilde tamamlaması.

İlk bursların ödemesi, sonuçlar açıklanıp evraklar tamamlanınca ödenir.

SON BAŞVURU TARİHİ 17 EKİM 2022

Mail Adresimiz: [email protected]